ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TẠI NHÀ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Hoàn toàn có thể được. Hơn ai hết, Cha Mẹ là người Thầy đầu tiên của con. Tại nhà Cha Mẹ có thể áp dụng theo hướng sau:

  1. Bố trí môi trường sống cho con theo lứa tuổi tùy theo như cầu phát triển của con.
  2. Tôn trọng thời gian phát triển của trẻ. Mỗi giai đoạn trẻ sẽ có sự khác nhau về phát triển thể chất, kỹ năng. Tuy nhiên nếu Trẻ chưa đạt được những kỳ vọng, Cha mẹ cũng không nên lo lắng, mà hãy giúp con vào môi trường để con phát triển đúng.
  3. Luôn quan sát con và là người tư vấn, hổ trợ, và cung cấp các giáo vụ, vật dụng cho con khi cần thiết.
  4. Chú ý đến an toàn cho con.